KONCEPCJA STWORZENIA INKUBATORA INNOWACJI DLA KLASTRA LTPP

Stworzenie inkubatora ma za zadanie odpowiedzieć na stojące przed klastrem wyzwania.

  • Zwiększyć jego zasięg poprzez stworzenie energicznej inicjatywy przyciągającej nowych członków i partnerów oraz aktywizującej podmioty dotychczas zaangażowane w klaster
  • Zapewnić wartość członkom klastra poprzez zwiększenie rozpoznawalności oraz dostęp do nowych zasobów, które odpowiadają na ich potrzeby
  • Aktywizować członków klastra poprzez stworzenie platformy ułatwiającej wzajemny przepływ informacji oraz poprzez stymulowanie wzrostu innowacji wewnątrz klastra
  • Zapewnić odpowiednią kadrę dla klastrowiczów  poprzez programy inkubacyjne dla osób mających dopiero wejść na rynek pracy. Programy te mogą odbywać się w otoczeniu firm klastrowych, które stanowić będą przyszłych pracodawców

INKUBATOR PROJEKT