Nasz cel

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja. Naszym celem jest szybszy rozwój zrzeszonych z nami instytucji i poszukiwanie nowych rozwiązań. Zapewniamy wsparcie dla nowych oraz istniejących inicjatyw, pomagamy nawiązać kontakty oraz wskazać źródła finansowania oraz kierunki rozwoju. Dzięki naszym działaniom, nasi partnerzy mogą rozwijać się szybciej i znajdować nowych partnerów i wykorzystywać nowe technologie oraz techniki operacyjne.

Zapraszamy do współpracy

Nasza Misja

Tworzenie i rozwój pomorskiego multimodalnego węzła logistycznego, położonego na szlaku korytarza Północ-Południa, w tym na szlaku VI paneuropejskiego korytarza transportowego oraz wspieranie wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska w transporcie.

Przyłącz się do nas już dziś!