V Kongres Klastrów Polskich

V Kongres Klastrów Polskich

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w V KONGRESIE KLASTRÓW POLSKICH, który odbędzie się w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie.

Tegoroczny Kongres Klastrów Polskich będzie wydarzeniem towarzyszącym konferencji pn. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 (Regional and Economic Diplomacy Summit 2019),  którego organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Związek Pracodawców Klastry Polskie jest współorganizatorem honorowym ww. wydarzenia.

Tegoroczne hasło przewodnie Kongresu: „Dla siebie, czy dla innych”? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy”, ma dać impuls do debaty nt. współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji europejskich, krajowych i regionalnych oraz wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów.

Zaproszenie_V Kongres Klastrów Polskich

Agenda_V Kongres Klastrów Polskich

Agenda_REDS2019_MPiT