Strategia działania mikro i małych przedsiębiorstw – moda, czy potrzeba?

Trigonum Sp. z o.o., jako Partner Pracodawców Pomorza w projekcie „Strategicznie doskonali”, zaprasza wraz z Oddziałem Pracodawców Pomorza  w Tczewie i Domem Przedsiębiorcy w Tczewie  na wystąpienie pt:

Strategia działania mikro i małych przedsiębiorstw  – moda, czy potrzeba?

Dowiedz się:

  • Dlaczego warto wiedzieć nie tylko CO się robi, ale również DLACZEGO?
  • Od wizji firmy do bieżących planów działania – jak przejść ten proces w 10 krokach?
  • Korzyści, czyli dlaczego mając strategię łatwiej zarządzać ludźmi, relacjami i funkcjonowaniem firmy?
    • Współpraca „małych” z „dużymi”.
    • Wykorzystanie szans branży i lokalizacji – rewitalizacja obszarów miejskich
  • Jak może wyglądać strategia budowania… strategii mikro i małej firmy?
  • Każda firma uczestnicząca w projekcie otrzyma dokument – Plan Rozwojowy
  • Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Spotkanie w dniu 14 czerwca 2019 r. godz.11:00 

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie ul. Obrońców Westerplatte 3 


Spotkanie organizowane w ramach projektu Strategicznie Doskonali

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”, typ 1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Spotkanie bezpłatne

Wymagana rejestracja