Pomorski Brokre Eksportowy

Pomorski Broker EksportowyBROKER ZAGRANICZNY

System informacji o rynkach zagranicznych

Dostarczenie analiz rynków zagranicznych ukierunkowanych pod konkretne branże, na podstawie usług świadczonych dla pomorskich MSP.

Powiązanie usług Brokera zagranicznego z innymi działaniami w ramach projektu

  • Z usług będą mogły korzystać wyłącznie firmy uczestniczące w badaniu Proeksport
  • Usługi będą mogły dotyczyć wyłącznie rynków zagranicznych określonych jako strategiczne dla działań projektu 2019 roku,
  • Analizy rynków i sposobów wejścia na te rynki na przykładzie firm będą publikowane w ramach projektu,
  • Informacje zgormadzone w ramach przeprowadzonych analiz będą wykorzystane przy realizacji działań w ramach projektu na rynkach zagranicznych.

Pomorski Broker Eksportowy – OFERTA