II Regionalne Spotkanie Partnerów projektu INTERREG South Coast Baltic

15 marca 2019 roku w Elblągu odbyło się II Regionalne Spotkanie Partnerów projektu INTERREG South Coast Baltic – wspólnej inicjatywy partnerów z Polski,Niemiec,  Danii, Litwy i Rosji. Organizatorami spotkania byli  polscy Partnerzy projektu, członkowie Klastra LTPP : Spółka Pętla Żuławska, Związek Miast i Gmin Morskich oraz Politechnika Gdańska.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska użytkowników dróg wodnych i gestorów infrastruktury hydrotechnicznej i usługowej obszaru Delty Wisły, ponad 50  zaproszonych gości,na czele z senatorem Jerzym Wcisłą, przedstawicielami marszałków województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz przedstawicielem lidera projektu p. Jensem Masuchem z Meklemburgii Przedpomorza (Niemcy).

Omówiono dotychczasowe działania projektowe South Coast Baltic, przedstawiono analizę ruchu żeglarskiego na Pętli Żuławskiej i Zatoce Gdańskiej na tle Południowego Bałtyku, omówiono aktualną sytuację żeglugowo-nawigacyjną na Pętli Żuławskiej oraz  projekt inwestycyjny Pętla Żuławska II.

II REGIONALNE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU INTERREG SOUTH COAST BALTIC

fot. Spółka Pętla Żuławska

Celem projektu jest promocja nowej marki turystycznej – Południowe Wybrzeże Bałtyku (szlak żeglarski). Marka posiada podtytuł : Tu zaczyna się żeglarska przygoda.

Podczas spotkania wręczono statuetki „Ambasadora Pętli Żuławskiej”. Obecnie otrzymali je: senator Bogdan Borusewicz, Jan Kozłowski były Marszałek Województwa,  dziennikarz Kazimierz Netka oraz Redaktor Naczelny Dziennika Bałtyckiego Mariusz Szmidka.