Grupa Kapitałowa Assiduus

GRUPA ASSIDUUSGRUPĘ ASSIDUUS tworzy zespół doświadczonych doradców biznesowych, którzy świadczą usługi konsultingowe dla przedsiębiorstw, uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych, samorządów, izb
gospodarczych itp.

Specjalizacją naszych ekspertów jest doradztwo strategiczne obejmujące pomoc w analizie działalności spółek oraz opracowanie strategii rozwoju w celu doboru adekwatnego źródła finansowania, pozyskiwania dotacji, oraz prawidłowym rozliczaniu środków z projektów unijnych a także w doborze rozwiązań dot. szerokorozumianych obszarów efektywności energetycznej.

Pozostałe podmioty GRUPY ASSIDUUS wspierają klientów ASSIDUUS DOTACJE i ASSIDUUS ENERGIA w zakresie kompleksowego doradztwa strategicznego, finansów korporacyjnych.

Grupa Kapitałowa Assiduus