Bezpłatne szkolenie HR 2019 – kluczowe dla średnich firm zmiany w prawie i ich praktyczne zastosowanie

Bezpłatne szkolenie HR 2019 – kluczowe dla średnich firm zmiany w prawie i ich praktyczne zastosowanie

Warszawa, 13 czerwca 2019

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

 

 

Szanowni Państwo!

Konfederacja Lewiatan oraz PFR Portal PPK serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie z cyklu „HR 2019”. W oparciu o dotychczasowe zainteresowanie przedstawicieli średnich firm (zatrudnienie 50-250 osób) przygotowaliśmy dla Państwa program obejmujący:

  • najbardziej aktualne i praktyczne informacje dotyczące wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych z perspektywy pracowników i pracodawców,
  • pakiet kluczowych przepisów prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie tworzenia miejsca pracy przyjaznego pracownikom i zabezpieczających przed roszczeniami z tytułu dyskryminacji i mobbingu.

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy system oszczędzania dla pracowników. Pracodawca zobowiązany jest umożliwić im oszczędzanie w ramach PPK, a każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, może z niego skorzystać. Oszczędności tworzone są wspólnie przez trzy strony: pracowników, pracodawców oraz państwo.

Przepisy przewidują stopniowe włączanie kolejnych grup podmiotów do PPK – dla podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób terminem tym jest 1 stycznia 2020 r. Najwyższa pora by przygotować firmę i jej pracowników na wdrożenie PPK.

Szkolenie w tym zakresie prowadzi ekspert regionalnego PFR Portal PPK – instytucji powołanej w ustawie jako oficjalny portal informacyjny.

Kwestie związane z zapewnieniem równości szans w miejscu pracy, są częstym tematem sporów toczonych między pracodawcą a pracownikami. Firmy, którym zależy na budowaniu nowoczesnego wizerunku i tworzeniu miejsca pracy atrakcyjnego dla zatrudnionych, inwestują w edukację własną oraz pracowników dotyczącą tego, co polskie oraz unijne prawo mówi o równych szansach w miejscu pracy. Obecnie kończą się prace legislacyjne, które mają na celu wzmocnienie pozycji pracowników w tym zakresie i ułatwienie dochodzenia roszczeń z tytułu dyskryminacji czy mobbingu. Rośnie także świadomość społeczna, a temat staje się coraz bardziej medialny. By działać wyprzedzająco i zapobiegać takim zjawiskom w swojej firmie, warto nie tylko znać prawo w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, ale także wprowadzić praktyczne rozwiązania w tym zakresie.

Szkolenie jest skonstruowane tak, by wesprzeć w codziennej pracy właścicieli/właścicielki przedsiębiorstw, osoby odpowiedzialne za zatrudnianie i rozwój pracowników, ale także każdego, kto pracuje i chciałby lepiej znać swoje prawa.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Szkolenie jest skierowane do średnich pracodawców (50 -249 pracowników) – udział bezpłatny.

Koszty udziału w szkoleniu pokrywane są ze środków UE. Uczestnicy szkolenia będą poproszeni o podanie podstawowych danych osobowych oraz danych o firmie, które nie będę nigdzie upubliczniane i wykorzystywane będą wyłącznie w celu ewaluacji projektów dofinansowanych z EFS.

Rejestracja ONLINE