Akcelerator Eksportu UWE

Do kogo skierowany jest projekt:

  • małe, średnie i duże firmy eksportowe

Profesjonalna internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach Klastra, poprzez skuteczne wprowadzenie ich oferty produktowej i usługowej na kluczowe rynki zagraniczne.

Działania w projekcie:

  • doradztwo
  • dofinansowanie do zagranicznych misji gospodarczych
  • dofinansowanie do udziału w targach
  • dofinansowanie do zagranicznych pokazów i prezentacji produktów

Prezentacja Akceleratora Eksportu AKE